ml_Sowjetmoderne 1955-1991_06

Përshtypje nga Leksioni i Dietmar Steiner mbi Modernizmin Sovietik

Opinion Leave a Comment

Në Muzeun Historik Kombëtar, më datë 31 Mars 2014, u zhvillua një leksion tepër interesant mbi trajtimin e objekteve të mbetura nga periudha e Bashkimit Sovjetik. Prezantues ishte Ark. Dietmar Steiner, drejtori i Qendrës së Arkitekturës në Vienë, i cili dha një prezantim përmbledhës të projektit kërkimor të titulluar “Modernizmi Sovjetik”. Projekti heton arkitekturën e 14 ish-republikave sovjetike: Armenia, Azerbajxhani, …

Përshtypje nga Leksioni i Dietmar Steiner mbi Modernizmin Sovietik